Morogoro Support Foundation

Operatie kamer

In het Kort
  • Alex van der Lecq
  • Tanzania Mikumi
  • 31 december 2020
  • € 50000.00
  • € 60.00
  • 0%
  • Verdere Informatie

In het Sint Kizito hospitaal vinden dagelijks operaties plaats in twee operatiekamers. Er is een kleine behandelkamer waar kleine ingrepen worden verricht zoals wondbehandelingen en curettages bij vrouwen met een miskraam. Daarnaast werd in de negentiger jaren door steun van de Morogoro Support Foundation een grote operatiekamer gerealiseerd waar grotere operaties plaats vinden. Vaak worden er op een dag meerdere keizersnedes gedaan. Maar ook buikoperaties, liesbreuk operaties en het verwijderen van tumoren. Bij het behandelen van grote aantallen ernstige verkeersslachtoffers, hetgeen in Tanzania helaas frequent voorkomt, speelt de OK uiteraard een grote rol. Inmiddels is deze “grote” operatiekamer dringend aan verbouwing toe. Er dient een deugdelijke uitslaapkamer (verkoeverkamer) te worden gerealiseerd om aan de eisen van de Tanzaniaanse overheid te kunnen voldoen. Veel apparatuur, zoals een operatielamp, is niet meer werkzaam. Dikwijls wordt er geopereerd met spaarzaam licht zoals een zaklantaarn. Om zo steriel mogelijk te kunnen werken dient de airconditioning te worden vervangen. Op dit moment is er geen mogelijkheid voor narcose en beademing. Er zijn getrainde anaesthesiemedewerkers in het ziekenhuis maar tot op heden ontbreekt het aan een beademingstoestel. Momenteel vinden de operaties plaats onder lokale verdoving of met het middel Ketamine. Hierdoor kunnen buikoperaties minder veilig worden verricht en zijn bijvoorbeeld halsoperaties niet mogelijk. Voor het veilig opereren is sterilisatieapparatuur voor het instrumentarium en OK-lakens en kleding onontbeerlijk. Helaas is de huidige apparatuur ondanks verscheidene reparaties niet meer deugdelijk. Er dient een nieuw sterilisatie apparaat te worden aangeschaft om veilig te kunnen werken en het aantal postoperatieve infecties te verminderen.

Voor het uitbreiden en vervangen van noodzakelijke apparatuur en het bouwkundig aanpassen van de operatiekamer wil de MSF graag een beroep op u doen

Ondersteun de Stichting

Doneer

Voor

Kies het Project

Betaling

Overboeken via internet is tijdelijk niet mogelijk

U kunt handmatig overboeken naar NL25ABNA0513906207, ten name van Morogoro Support Foundation.

Voor meer informatie neem contact op met Henk de Boer. henk@10trees.org